Reglement van inwendige orde op de sport­ac­com­mo­da­ties geëxploiteerd en ter beschikking gesteld door Farys/TMVW

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
maandag 9 mei 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 11 mei 2022

Beschrijving

Onder “sportaccommodaties geëxploiteerd en ter beschikking gesteld door FARYS|TMVW te Gent wordt verstaan: de zwembaden en sporthallen, de openluchtcentra, de sport- en recreatieparken (inclusief de bijhorende lokalen, ruimtes en terreinen). Zij worden verder accommodaties genoemd.