Reglement strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de stedelijke adviesraden

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 juni 1999
Datum van bekendmaking
woensdag 30 juni 1999

Beschrijving

Onderhavig reglement strekt er toe een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de stedelijke adviesraden te verzekeren.