Reglement pro­ject­sub­si­dies sen­si­bi­li­se­ren­de Noord-Zuid­i­ni­ti­a­tie­ven in Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 14 december 2015
Datum van bekendmaking
dinsdag 15 december 2015

Beschrijving

Reglement projectsubsidies sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven in Gent.