Reglement over de werking van en de raadpleging van documenten bij het Archief Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 27 april 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 30 april 2020

Beschrijving

De Stad Gent wil met dit reglement de burger informeren omtrent de wijze waarop archiefdocumenten in het Archief Gent kunnen worden geraadpleegd, gebruikt en/of overgedragen aan het Archief.