Reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man

Orgaan van goedkeuring
gemeenteraad
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking

Beschrijving

De Stad Gent wenst de bestaande dienstverlening van de dienst van de Ombudsvrouw/man met betrekking tot de behandeling van tweedelijnsklachten- en meldingen die betrekkig hebben op de werking van de Stad Gent ook uit te breiden naar partners en co-actoren van Stad Gent.

Dit reglement regelt het doel en de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man.