Reglement over de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 14 december 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 17 december 2020

Beschrijving

De Stad Gent wenst de bestaande dienstverlening van de dienst van de Ombudsvrouw/man met betrekking tot de behandeling van tweedelijnsklachten- en meldingen die betrekkig hebben op de werking van de Stad Gent ook uit te breiden naar partners en co-actoren van Stad Gent.

Dit reglement regelt het doel en de werking van de dienst van de Ombudsvrouw/man.