Reglement opmaak inventaris ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en belasting op ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaarde woningen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 21 december 2021
Datum van bekendmaking
woensdag 22 december 2021

Beschrijving

Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder:

 

   • 1. Inventaris: de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, die aan de criteria voldoet zoals bedoeld in artikel 3.19 van de Codex.
   • 2. Inventarisbeheerder: de gewestelijke entiteit die door de Vlaamse Regering belast wordt met het beheer van deze inventarissen overeenkomstig artikel 3.19 van de Codex.
   • 3. Bevoegde administratie: Stad Gent, Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, Departement Stedelijke Ontwikkeling – Botermarkt 1, 9000 Gent.
   • 4. Woning: elk onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande, zoals bepaald in artikel 1.3, 66° van de Codex.
   • 5. Kamer: woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de bewoners voor één of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt, zoals bepaald in artikel 1.3, 25° van de Codex.
   • 6. Als zakelijk gerechtigde wordt beschouwd, conform art 1.3, 22° van de Codex, de houder van één van de volgende zakelijke rechten:
    1. de volle eigendom;
    2. het recht van opstal of van erfpacht;
    3. het vruchtgebruik.
   • 7. Sociale Woonorganisaties: de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, de erkende sociale verhuurkantoren en het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, zoals deze worden bepaald in de Codex.
   • 8. Inventarisatiedatum: de datum waarop een woning in de inventaris is opgenomen.
   • 9. De Codex: De Vlaamse Codex Wonen van 2021.