Reglement inzake de toekenning van renteloze lenningen aan erkende culturele verenigingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 28 januari 2002
Datum van bekendmaking
donderdag 31 januari 2002

Beschrijving

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kan aan Gentse culturele verenigingen een renteloze lening worden verleend volgens de normen en voorwaarden die in dit reglement worden vastgesteld.