Politieverordening tot invoering van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
donderdag 22 juli 2021
Datum van bekendmaking
maandag 26 juli 2021

Beschrijving

De Stad Gent voert met deze politieverordening de mogelijkheid in voor politie om, ter bestrijding van de overlast veroorzaakt door zogenaamde ‘boomcars’ en ‘knalpottereur’, de motorvoertuigen die de geluidsoverlast veroorzaken bestuurlijk in beslag te nemen als preventieve politiemaatregel.

Het bestuurlijk beslag beoogt de onmiddellijke vrijwaring en het herstel van de openbare rust.