Politieverordening houdende sluitingsuur restaurants en take-away’s alsmede het invoeren van een alcoholverbod op het openbaar domein teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
donderdag 15 oktober 2020
Datum van bekendmaking
vrijdag 16 oktober 2020

Beschrijving

De Stad Gent legt bij wijze van deze politieverordening een verplicht sluitingsuur op aan de restaurants, take-away’s en drankgelegenheden die zich op het grondgebied van Gent bevinden.

Met deze politieverordening wordt tevens een verbod tot het consumeren van alcoholhoudende dranken op het openbaar domein ingevoerd, van 22u00 ’s avonds tot 06u00 ’s morgens dit voor het gehele Gentse grondgebied, met uitzondering van de vergunde terrassen.