Politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 20 februari 2017
Datum van bekendmaking
donderdag 23 februari 2017

Beschrijving

Dit reglement is van toepassing op alle door het stadsbestuur ingerichte en uitgeruste sport – en recreatiecentra en – plaatsen zoals zwembaden, sporthallen, sportterreinen, speelterreinen, kampeerterreinen en watersportterreinen