Politiereglement betreffende de aanplakking bij verkiezingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 oktober 2002
Datum van bekendmaking
donderdag 24 oktober 2002

Beschrijving

Affiches en aanplakbiljetten betreffende kiespropaganda mogen op de openbare weg enkel aangebracht worden op de door de stad Gent daartoe geplaatste borden uitsluitend dienend voor het voeren van verkiezingspropaganda. Op deze borden zal voor elke regelmatig ingediende kandidatenlijst een gedeelte van het bord voorzien worden, daarbij rekening houdend met de bij het hoofdbureau der verkiezingen ingediende volledige of onvolledige lijsten.