Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurt­se­cre­ta­ri­a­ten

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 23 januari 2017
Datum van bekendmaking
woensdag 25 januari 2017

Beschrijving

De Stad Gent stelt in bepaalde stedelijke buurtcentra deelwerkplekken ter beschikking van bewonersgroepen en verenigingen, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement.

De bewonersgroepen en verenigingen kunnen deze werkplekken gezamenlijk gebruiken in het kader van hun werking, om hun activiteiten voor te bereiden en hun administratie te voeren. Door het gedeeld gebruik van een werkplek kunnen zij  elkaar ontmoeten waardoor onderlinge samenwerking wordt gecreëerd of vergroot.

Het buurtsecretariaat kan de basis zijn voor een nieuw duurzaam partnerschap tussen betrokken bewonersgroepen en verenigingen en de Stad Gent met het oog op het verbeteren van de sociale samenhang op buurtniveau.