Huishoudelijk reglement voor het beschikbaar stellen van het Kuipke

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 12 januari 2006
Datum van bekendmaking
donderdag 12 januari 2006

Beschrijving

Hier vindt u het huishoudelijk reglement van het Kuipke.