Huishoudelijk reglement voor de stedelijke initiatieven buitenschoolse opvang van de Stad Gent ((St)Ibo)

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
woensdag 29 juni 2016
Datum van bekendmaking
woensdag 29 juni 2016

Beschrijving

De Stad Gent legt in dit reglement de algemene bepalingen vast over de werking en de leefregels van haar kinderopvanglocaties.

Dit reglement is voor elk gezin op dezelfde manier van toepassing en wordt ondertekend voor kennisname.

Bij gebruik van de inschrijvingstool op de website moet u de algemene voorwaarden (dit huishoudelijk reglement)  aanvinken alvorens te kunnen inschrijven.