Huishoudelijk reglement voor de dienst voor onthaalouders van de Stad Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 14 december 2015
Datum van bekendmaking
dinsdag 15 december 2015

Beschrijving

De Stad Gent legt in dit reglement de algemene bepalingen vast over de werking en de leefregels van haar kinderopvanglocaties.

Dit reglement is voor elk gezin op dezelfde manier van toepassing.