Huishoudelijk reglement betreffende de modaliteiten van het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen en gezinnen op het grondgebied van de stad evenals de vorm en de inhoud van de rapportering hieromtrent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
vrijdag 10 september 1993
Datum van bekendmaking
woensdag 29 september 1993

Beschrijving

Het onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen of gezinnen op het grondgebied van de stad wordt op eigen initiatief of, in voorkomend geval, op bevel van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand uitgevoerd door de lokale politie Gent binnen de wettelijke termijnen.