Bijzonder huishoudelijk reglement voor het gebruik van zalen beheerd door Dienst Ontmoeten en Verbinden

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 22 mei 2017
Datum van bekendmaking
vrijdag 22 december 2017

Beschrijving

De Stad Gent stelt bepaalde zalen die beheerd worden door de Dienst Ontmoeten en Verbinden ter beschikking van particulieren, feitelijke verenigingen en andere organisaties, onder de voorwaarden bepaald in het algemeen huishoudelijk reglement voor het gebruik van zalen van de Stad Gent en dit bijzonder huishoudelijk reglement.

Dit reglement vormt een aanvulling op het algemeen huishoudelijk reglement voor het gebruik van zalen van de Stad Gent (hierna: algemeen huishoudelijk reglement), dat steeds van toepassing blijft voor zover er niet van wordt afgeweken en/of het niet wordt aangevuld door de bepalingen van dit bijzonder huishoudelijk reglement.