Bijzonder besluit ter vrijwaring van de openbare veiligheid naar aanleiding van storm Louis op 22 februari 2024

Orgaan van goedkeuring
Burgemeester
Datum van goedkeuring
donderdag 22 februari 2024
Datum van bekendmaking
donderdag 22 februari 2024