Belastingreglement op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 28 september 2020
Datum van bekendmaking
dinsdag 13 oktober 2020

Beschrijving

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op het openhouden van drankslijterijen na het bij politieverordening bepaald gewoon sluitingsuur.