Belastingreglement op de bedrijfsvestigingen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 20 oktober 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 22 oktober 2020

Beschrijving

De Stad Gent heft voor het aanslagjaar 2020 en 2021 een belasting op de bedrijfsvestigingen die op 1 januari van het aanslagjaar in exploitatie zijn op het grondgebied van de Stad Gent en met een belastbare oppervlakte groter dan 500 m².