Belasting op het verstrekken van logies

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 27 april 2021
Datum van bekendmaking
woensdag 28 april 2021

Beschrijving

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op het verstrekken van toeristische logies aan personen vanaf 18 jaar in daartoe uitgeruste gelegenheden zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet houdende het toeristische logies van 5 februari 2016.