Belasting op de onbebouwde bouwgronden en kavels

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 30 mei 2023
Datum van bekendmaking
maandag 5 juni 2023

Beschrijving

De Stad Gent heft voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting op:

  • de onbebouwde bouwgronden die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een woongebied en palen aan een voldoende uitgeruste openbare weg;
  • de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling.