Beheers­re­gle­ment met gedragscode voor de hengelaars in het Sport- en Recreatiepark Blaarmeersen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 28 januari 2003
Datum van bekendmaking
woensdag 29 januari 2003

Beschrijving

De Stad Gent heeft een gedragscode opgesteld voor hengelaars die hun sport willen beoefenen op de vijver van het sport- en recreatiedomein De Blaarmeersen.