Algemeen huishoudelijk reglement voor het gebruik van zalen van de Stad Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 22 mei 2017
Datum van bekendmaking
vrijdag 22 december 2017

Beschrijving

De Stad Gent stelt bepaalde zalen waarvan zij eigenaar of beheerder is ter beschikking voor activiteiten van particulieren, feitelijke verenigingen en andere organisaties, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, de bijzondere huishoudelijke reglementen en het toepasselijke retributiereglement.

Bekijk de lijst met zalen waar dit reglement op van toepassing is.