Academiereglement van de Academie de Kunstbrug Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 juni 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 24 juni 2021

Beschrijving

    •  

1. Dit reglement is van toepassing op de stedelijke academies die deeltijds kunstonderwijs organiseren, hun leerlingen en op de ouders van de minderjarige leerlingen.

2. De bepalingen opgenomen in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs en de bijhorende uitvoeringsbesluiten blijven onverkort van toepassing.

3. Dit academiereglement wordt bij de eerste inschrijving in papieren versie of op digitale wijze ter beschikking gesteld aan de ouders of aan de meerderjarige leerling. Zij worden schriftelijk op de hoogte gehouden van de wijzigingen.