Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - parkeerverboden in regio's met zonale aanduiding

Orgaan van goedkeuring
college van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 9 januari 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 9 januari 2020