Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Stapelplein

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 19 januari 2023
Datum van bekendmaking
vrijdag 20 januari 2023