Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Kortrijksesteenweg

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 10 september 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 10 september 2020

Beschrijving

-