Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Charles de Kerchovelaan

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 9 september 2021
Datum van bekendmaking
maandag 13 september 2021