Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Antwerpenplein

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
woensdag 23 december 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 24 december 2020

Beschrijving

-