Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Vlaamse-Hefboomweg

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 5 november 2020
Datum van bekendmaking
maandag 9 november 2020