Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Theophiel De Jaegerstraat

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 16 maart 2023
Datum van bekendmaking
vrijdag 17 maart 2023