Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sloepstraat

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 30 mei 2024
Datum van bekendmaking
vrijdag 31 mei 2024