Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Roerstraat

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 2 mei 2024
Datum van bekendmaking
vrijdag 3 mei 2024