Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Rechtstraat

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 14 september 2023
Datum van bekendmaking
vrijdag 15 september 2023