Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ooievaarstraat

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 13 januari 2022
Datum van bekendmaking
vrijdag 14 januari 2022