Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Lozevisserstraat

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 16 juni 2022
Datum van bekendmaking
vrijdag 17 juni 2022