Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Krijtestraat

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 6 april 2023
Datum van bekendmaking
vrijdag 7 april 2023