Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jozef Vervaenestraat

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 25 mei 2023
Datum van bekendmaking
vrijdag 26 mei 2023