Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jozef II-straat

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
woensdag 10 november 2021
Datum van bekendmaking
woensdag 10 november 2021