Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jozef II-straat

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 17 maart 2022
Datum van bekendmaking
vrijdag 18 maart 2022