Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jef Crickstraat

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 16 november 2023
Datum van bekendmaking
vrijdag 17 november 2023