Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer – gemeenteweg – Halfweg

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 28 maart 2024
Datum van bekendmaking
vrijdag 29 maart 2024