Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Alfons Biebuycklaan

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
donderdag 15 februari 2024
Datum van bekendmaking
vrijdag 16 februari 2024