Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - afbakening
van zone fietsstraten op het grondgebied Gent

Orgaan van goedkeuring
College van burgemeester en schepenen
Datum van goedkeuring
woensdag 8 mei 2024
Datum van bekendmaking
woensdag 8 mei 2024