Ondersteuning bij wegenwerken

Handelaars die te maken krijgen met wegenwerken in hun straat worden ondersteund met TRAVAK.

Burgstraat

Gent vernieuwt en investeert in de toekomst. Dat brengt soms infrastructuurwerken met zich mee.

Handelaars die geconfronteerd worden met langdurige (wegen)werken in hun buurt ervaren daarbij overlast die door de werken ontstaat, dit gaat vaak over geluidshinder, visuele hinder, stof, modder en een beperkte bereikbaarheid. Daarom biedt PuurGent met de TRAVAK-werking ondersteuning aan de horeca- en winkeluitbaters die hinder ondervinden door wegenwerken.

PuurGent maakt een budget vrij om ondernemers in de omgeving te verenigen om in overleg en in samenwerking acties op te zetten die de winkels en horecazaken tijdens de wegenwerken in de kijker zetten. Dit werd in het verleden reeds succesvol toegepast in de Burgstraat, Brabantdam en Dampoort met bijvoorbeeld promovideo’s, spaarkaarten of een openingsfeest.

Wie kan beroep doen op TRAVAK?

Om een TRAVAK-werking te kunnen opstarten moet er sprake zijn van ingrijpende wegenwerken en/of andere werken aan en op het openbaar domein in Gent van lange duur en is de Stad Gent met inbegrip van haar partners (zoals De Lijn) en/of hogere overheden opdrachtgever. Deze werken zijn hinderlijk en treffen meerdere handelaars bij de exploitatie van de zaak.

Wie werkt de TRAVAK-actie uit?

Er zijn drie opties:

  • Individuele handelaars die samenwerken en een actieplan/businessplan voorleggen aan PuurGent
  • Verenigde handelaars/dekenijen met een actieplan/businessplan dat wordt voorgelegd aan PuurGent
  • PuurGent zelf in overleg met de handelaars

Ondervind je als ondernemer zelf hinder door wegenwerken? En bundel je graag je krachten samen met andere ondernemers? Laat het ons weten via puurgent@stad.gent

Krijg je als individuele ondernemer ook financiële steun?

Dit is niet mogelijk via Stad Gent. Als handelaar kan je wel gebruik maken van de Vlaamse compensatieregeling bij hinder door openbare werken.