Vooraanzicht Stadskantoor Gent

Het Stadskantoor Gent

Sinds 3 februari 2023 kan de burger voor al zijn vragen en administratie terecht in het nieuwe Stadskantoor Gent.

Veel stadsdiensten en stadsloketten zitten sinds jaren her en der verspreid over de stad. Dat is niet praktisch voor de burger, maar ook niet voor de stadsmedewerkers.
Het voormalige EGW-gebouw (de vroegere stadsbibliotheek) en het administratief centrum (AC Zuid) aan het Woodrow Wilsonplein versmelten tot één ruim en transparant gebouw waar alle dienstverlening en loketten samenkomen onder één dak: het Stadskantoor Gent. Het nieuwe complex is logisch ingedeeld, helder, kindvriendelijk en optimaal toegankelijk voor alle gebruikers.

Sinds 3 februari 2023 kunnen Gentenaars terecht in het Stadskantoor Gent voor elke dienstverlening. De burger kan er niet alleen terecht voor alle administratieve handelingen voor Burgerzaken, Migratie, Wonen, Stedenbouw, Milieu, Economie, Mobiliteit. Maar ook met vragen over opgroeien, opvoeden of leren bij het Groeiteam.

In najaar 2023 wordt het volledige project opgeleverd.

programma

Het bouwproject
De bouwfases
De nieuwe dienstverlening