Project Restauratie Buurthuis Ekkergem

De Stad geeft de oude kloostergang een nieuwe invulling als buurthuis en ontmoetingsplek, na de restauratie in 2020.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Watersportbaan - Ekkergem

Kloostergang wordt buurthuis

Naast het politiecommissariaat in Ekkergem, Antonius Triestlaan 12, bevindt zich een kloostergang. Na jarenlang verval, kreeg de oude kloostergang een grondige restauratie, die afgerond werd in 2020. De Stad Gent start binnenkort aan bijkomende werken in het gebouw, met als doel het om te vormen tot een bruisend buurthuis dat een centrale ontmoetingsplek zal worden voor de buurtbewoners.

Het doel is om in de gerestaureerde kloostergang een warme en uitnodigende sfeer te creëren, een plaats buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden elkaar kunnen ontmoeten, leren en verbinden. De architectuur en historische elementen van de kloostergang zullen zorgvuldig worden behouden, waardoor een unieke mix van oud en nieuw ontstaat. 

Tijdlijn van het project

  • Goedkeuring voorontwerp & goedkeuring indienen aanvraag omgevingsvergunning bekomen op het college van 17 mei.
  • Indienen omgevingsvergunning in juni 2023
  • Juli 2023 - Het ontwerpteam is bezig met de afronding van het aanbestedingsdossier.

Locatie