Project omvorming Wielewaalbosje

De populieren in het Wielewaalbosje worden geleidelijk omgevormd naar een meer gevarieerde beplanting.

Project in ’t kort

In uitvoering
Brugse Poort - Rooigem
Openbaar groen en begraafplaatsen

Zieke populieren

De populieren in het bosje hebben het moeilijk. Ze zijn zwaar aangetast door de honingzwam, een hardnekkige parasiet die de bomen doet rotten. Veel populieren vielen de laatste jaren om bij stormweer, waarna we uit veiligheid snel moesten overgaan tot kappingen. 

Toekomstplan

Dit stukje natuur verdient een tweede kans. We pakken het probleem bij de wortel aan en vormen wat rest van de populierenaanplant om naar een gevarieerd bosje. Zo kunnen de buurt, kinderen en wandelaars nog lang en in alle veiligheid van deze plek genieten.

We starten in 2022 met de eerste fase van de omvorming. De volgende fasen volgen 5 à 10 jaar later. De nieuwe aanplant heeft enkele jaren nodig om een groeistart te maken. Het duurt doorgaans een 10-tal jaar voordat een nieuw boompje uitgroeit tot een jong bosje.

tijdslijn

3 fasen

Fase 1: boskern achteraan

Fase 2 + 3: populierenrij + resterende populieren

Locatie