henri d'haese

Project nieuwbouw Henri D'Haese

In de Tweekapellenstraat, Gentbrugge zal een nieuwe vleugel van de Basisschool Henri D’Haese in het straatbeeld verschijnen.

Project in ’t kort

In uitvoering
Oud Gentbrugge
Scholen en kinderopvang

Nieuwe refter en polyvalente zaal voor Henri D'haese

De nieuwbouw voorziet in een aantal functies die vandaag ontbreken in de school. Zo komt er een nieuwe refter en zullen er ruimtes zijn waar ook de buurt gebruik van kan maken. Om de nieuwbouw te kunnen realiseren, moeten er ook aanpassingswerken gebeuren aan het gebouw dat behouden blijft. De leerlingen die gehuisvest zijn in het te slopen gedeelte worden tijdelijk gehuisvest in lokalen op de speelplaats. De administratie heeft een nieuwe plek gevonden aan de kant van de Emanuel Hielstraat. De ingang aan de Emanuel Hielstraat is tijdens de werken de hoofdtoegang van de school en blijft tijdens de werken toegankelijk.
 
Wat zal er allemaal in de nieuwbouw zitten? Een refter met opwarmkeuken, 6 leslokalen, een leraarskamer, administratieve ruimten voor secretariaat en directie, bergingen, sanitair, mindervalidentoilet en lift, een polyvalente zaal met kleedkamers. Op de speelplaats komt ook een grote overdekte fietsenstalling.

Timing van de werken

Start werken: 12/04/2021

Einde werken: begin 2024

Status van de werken: midden september 2023

Tegen het einde van september 2023 zullen alle werken aan de buitenkant van het gebouw zijn afgerond. Vervolgens wordt er alleen nog gewerkt binnenin het gebouw.

Momenteel worden alle technieken geplaatst in de verschillende ruimtes, zowel elektriciteit, data, verwarming als ventilatie. Het gebouw is opgevat als een passiefbouw waardoor een correcte uitvoering van deze technieken cruciaal is.

Voorgaande fase: voorbereiding

De aannemer werd aangesteld en de werken zijn gestart op 12/04/2021.
Tot aan het nieuwe schooljaar werd er reeds heel wat werk verzet om te kunnen starten met de nieuwbouw. Er waren drie verhuisbewegingen nodig om iedereen een plekje te geven tijdens de werken:

 • Alle nutsaansluitingen (gas, elektriciteit, water en data) voor het te behouden gebouw werden voorzien, zodat dit autonoom kan functioneren vanaf nu. Dat kon eerder niet, aangezien deze volledig gebruik maakte van alle nutsvoorzieningen van het gesloopte gebouw aan de Tweekapellenstraat.
 • Er werd dan ook een nieuwe stookplaats voorzien
 • Er zijn 5 tijdelijke klaslokalen op de speelplaats geplaatst
 • Het secretariaat kreeg een nieuwe plek
 • Afkoppeling van het te slopen gebouw aan de Tweekapellenstraat 
 • Er werd een stuk van de speelplaats gesaneerd door OVAM
 • Werfinfichting en plaatsen van de kraan

Nieuwbouw

In 2021 werd het beo-veld geboord, een belangrijke stap voor het creëren van een duurzaam schoolgebouw. Het BEO-veld zorgt voor verwarming in de winter en verkoeling in de zomer, met behulp van een warmtepomp. Dit beo-veld bestaat uit een gesloten circuit van fijne buizen gevuld met water die door de ondergrond loopt tot op wel 100 meter diepte. In de winter zorgt het voor de vooropwarming van het water voor de vloerverwarming, in de zomer wordt dit water net afgekoeld door de temperatuur van de ondergrond en kan het mee zorgen voor de koeling van het gebouw.

We sloten 2021 af met het boren van de kelderwanden tot 20 meter diepte met een indrukwekkende soilmix machine. Zo bekomen we een waterdichte kuip en kunnen we de benodigde bemalingswerken sterk verminderen. Door dit type bouwput zal ook de grondwaterstand rond het gebouw behouden kunnen blijven en de omgeving zo min mogelijk invloed ondervinden van de bouwwerken.

Begin 2022 kwam de grote bouwput tevoorschijn, bij de start van de graafwerken. Deze bouwput zal dienst doen als sportzaal en polyvalente ruimte voor de school. Langs de straatzijde kan je binnen piepen in de toekomstige ondergrondse sportzaal. Sinds het voorjaar van 2023 is het beeld te zien van het uiteindelijke volume van de nieuwbouw. Op het gelijkvloers kan je de administratieve ruimtes terugvinden en op de verdiepingen verschillende klaslokalen. 

Tijdelijke onderbreking Tweekapellenstraat

Voor het plaatsen van de betonnen balken wordt de Tweekapellenstraat ter hoogte van de werf meerdere keren afgesloten. In functie van het wegnemen van de kraan zal het nog één keer nodig zijn om de straat af te sluiten. Bewoners die hier hinder van ondervinden, worden tijdig op de hoogte gebracht.

De werken zullen nog tot begin 2024 duren, de school neemt het gebouw in de krokusvakantie van 2024 in gebruik. Na deze werken volgen er renovatiewerken aan het bestaande schoolgebouw. De werken zorgen ervoor dat de school voor een lange tijd en op een duurzame manier zijn werking kan verder zetten.


Infomarkt van 2/12/2020:

 • Hier vind je de PowerPoint-presentatie voor buurtbewoners en ouders
 • Hier vind je de video van de Infomarkt van 2/12

Vraag en antwoord over het project

  tijdslijn

  Voorbereidende werken en sanering OVAM

  Sloop gebouwen Tweekapellenstraat 36-38

  nieuwbouw

  De werken zijn gedeeltelijk gesubsidieerd door AGION

  Het architectenbureau is WE-S Architecten

  De aannemer van de werken is Bouw en Renovatie nv

   

  Op 29/03/2022 is de symbolische eerste steen gelegd van de nieuwbouw met animatie van enkele leerlingen, bekijk de artikels in de pers:

  Nieuwe vleugel in Henri D'Haese Gentbrugge

  Kleine ‘Bob de Bouwers' leggen eerste steen nieuw schoolgebouw: Buurt mag ondergrondse zaal gebruiken

  Bouw basisschool Gentbrugge gaat van start: “De buurt kan komen fuiven in de kelder”

  Hieronder vind zie je ook enkele sfeerbeelden:

  Locatie