Project Neder­brugs­traat

De Stad Gent en Farys plannen de heraanleg van de Nederbrugstraat. Het ontwerpplan is klaar.

Toekomstbeeld Nederbrugstraat

Project in ’t kort

In voorbereiding
Oud Gentbrugge
Wegenwerken

De Nederbrugstraat wordt ingericht als woonerf. Dat wil zeggen dat de verhoogde voetpaden verdwijnen en dat voetgangers en fietsers de volledige breedte van de straat kunnen gebruiken. Auto's zijn te gast in een woonerf. De snelheid is er beperkt tot 20 km/uur. Het einde van de straat wordt een keerpunt voor plaatselijk verkeer en IVAGO. Parkeren kan enkel in de daarvoor voorziene parkeervakken.

Minder kasseien, meer groen

De kasseien in de straat vervangen we door betonstraatstenen. Op het jaagpad aan de Schelde vervangen we de kasseien door uitgewassen beton. Dat biedt meer comfort voor de voetgangers en fietsers langs deze veelgebruikte fietsroute.

Alleen voor de parkeerplaatsen gebruiken we nog kasseien. Die werken we af met grasvoegen. Er komen 6 parkeerplaatsen aan de kant van Gentbruggebrug. 

We voegen ook enkele groene accenten toe. Op het einde van de straat planten we een boom en we zorgen voor een aantal groenperken.

Gescheiden rioleringsstelsel

We leggen in de straat een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dat wil zeggen dat er aparte leidingen komen voor regenwater en afvalwater. Er wordt een nieuwe afvalwaterriolering aangelegd die we aansluiten op de bestaande riolering in de Edmond Blockstraat via een ondergronds pompstation aan het keerpunt. De bestaande riolering in de straat wordt behouden voor afvoer van regenwater naar de Schelde. 

De volgende stappen

In oktober 2023 keurde de gemeenteraad van de Stad Gent het definitieve rooilijnplan voor de Nederbrugstaat goed. Daarmee is de procedure om de straat op te nemen in het openbaar domein volledig afgerond.

Het ontwerpplan is klaar. De uitvoering van de werken is nog niet concreet gepland.

Zo zal de nieuwe straat eruitzien:

Benieuwd naar het ontwerp?

Locatie